İş Güvenliği Temel + İleri Eğitimi
 

AMAÇ:

Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

KATILIMCI:

İSG kurul üyeleri, Yöneticiler İdeal katılımcı sayısı 10-15 kişi

İÇERİK/
KONULAR

1)- Yasal Mevzuat ile ilgili bilgiler

 1. Yasal Zorunluluklar
 2. İşverenin sorumlulukları
 3. Çalışanların sorumlulukları
 4. Eğitim
 5. Sağlık Güvenlik İşçi temsilcisi seçimi
 6. Risk Değerlendirme

2)- Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları

 1. İş kazası tanımı
 2. Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
 3. Güvensiz hareketler ve şartlar
 4. İş Güvenliği tanımı
 5. Meslek Hastalıkları
 6. Temizlik ve Düzen

3)- Kişisel Koruyucu donanımları

 1. Baret, Gözlük, Yüz siperi, Maske, Emniyet kemeri, Emniyet ayakkabısı
 2. Kişisel koruyucu alet kullanımı

4)- Uyarı ikazları ve işaretler
5)- Yanma olayı ve yangın
6)- Kaza istatistikleri
7)- İş kazası raporu

 1. Kayıt tutmanın önemi
 2. Kaza Bildirimi

8)- İSG Kurulları

 1. Kurulların oluşumu
 2. Eğitimi
 3. Görev ve yetkileri
 4. Çalışma usulleri

KATILIMCI HEDEFLERİ

Bu semineri başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 1. İş güvenliği ile ilgili genel bilgi edinir.
 2. Çalışma alanlarında kendisi ile ilgili sorumlulukları öğrenir.
 3. Güvenli çalışma becerisi kazanır.
 4. Önleme metotlarının sağlayacağı faydaları öğrenir.
 5. İş güvenliği faaliyetlerinde aktif katılması gerektiğini öğrenir.

SÜRE:

1 GÜN ( 8 Ders Saati)

ARAÇ-GEREÇ

Ders notları, Tepegöz/Varko cihazı

 
Eğitim başvuru formunu doldurmak için hemen tıklayın
 
Son Güncelleme ( Salı, 24 Temmuz 2007 )