Live Help
 
 
 
İlkyardım Eğitimi Genel Bilgiler Yazdır E-posta
İlkyardım Nedir?
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardım eğitiminin alınma zorunluluğu işyerlerinde ya da günlük yaşamda karşılaşılabilecek olağan üstü durumlarda insan hayatını devam ettirmeye yönelik çok basit olarak önlem almaktır. Yapılacak çok küçük bilinçli bir hareket zor durumda olan insanı yaşama döndürecek veya yaşamda kalmasını sağlayacaktır.

Kısaca sıralayacak olursak ilkyardımın amacı:
 1. Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak
 2. Durumun kötüleşmesini önlemek
 3. Olaylar ölçüsünde iyileştirmeyi kolaylaştırmak

İlkyardım Eğitimi Niçin Önemlidir?
Beklemediğiniz bir anda çevrenizdeki birinin solunumunun ve/veya kalbinin durması durumunda müdahale etmek için çok az zaman vardır. Tıbbi yardımın beklenmesi sırasında kaybedilecek her dakika önemli iken, bu aşamada bilinçli ilkyardım hayat kurtaracaktır. Bu nedenle herkesin İlkyardımı bilmesinde fayda vardır. İlkyardım Eğitim Merkezleri" bu eğitimleri konularında uzman eğitmenlerle tüm Türkiye'ye yönelik olarak düzenlemektedir.

İlkyardım bilinciyle bu durumun büyük ölçüde düzeltilebilir. Ölüm ve sakatlanmaların azaltılması mümkün olur. Trafik kazlarında ölümlerin % 10 ilk 5 dk. da (bu vakaların % 18–25 i yeterli müdahale ile kurtarılabilecek vakalardır) % 50 kadarı ise ilk 30 dk da meydana gelmektedir. (bu vakaların % 18–25 i yeterli müdahale ile kurtarılabilecek vakalardır).

Günlük hayatta meydana gelen kaza ve hastalıklardan birçok insan zarar görmektedir. Ancak bunlardan daha acı olanı yanlış ilkyardım uygulamaları nedeniyle hastalara yarar yerine zarar verilmesidir. Yanlış ilkyardım uygulamaları hastaların iyileşmelerini geciktirmekte, sakat kalmalarına veya ölmelerine neden olmaktadır.

İlkyardım eğitimine harcanan kaynak ekonomik hayatı da kurtarmaktadır. Dolayısıyla ölüm ve sakatlanmaların üretime olumsuz etkilerini önlenebilmektedir.

Günümüzde acil tıbbi hastalıklar, kazalar, şiddet olayları ve afetler sık görülmektedir. Bu nedenle, hasta veya yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlıkları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için İLKYARDIM EĞİTİMİ zorunludur.

Yaralanma, ölüm olaylarının dördüncü ana nedenidir. Düşmeler en sık rastlanan yaralanma sebebi, trafik kazaları ise en ölümcül olanıdır.


Yasal Zorunluluk Vardır
İlkyardım Yönetmeliği’nin 16.maddesine göre ‘Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az ‘Temel İlkyardım Sertifikası’ almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur’

Eğitim:
 1. Temel İlkyardım Eğitimi programı 2 gün (16 saat) veya 5 gün (40 saat) olarak verilmektedir.
 2. Standart İlkyardım Eğitimi Kursu: (16 saattir ve Tüm Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar için zorunludur.)
 3. Temel İlkyardım Eğitimi Kursu (40 saatlik olup kapsamı daha geniş ve daha çok uygulama içerdiğinden önerilmektedir.)
 4. Kurs gün ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
 5. Bu eğitim yeterliğe dayalı, yetişkin eğitim özelliklerine uygun olarak interaktif yöntemlerle yapılmaktadır.
 6. Temel İlkyardım Eğitimlerine 15 yaşını doldurmuş, okuma yazma bilen herkes katılabilmektedir.
 7. Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı eğitimci sertifikasına sahip deneyimli eğitimciler tarafından verilir.
 8. Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş ve Sağlık Bakanlığıca onaylanmış İlkyardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
 9. Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası katılımcılara ‘İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı’ verilmektedir.


İlk Yardım Eğitimi İçin Genel Bilgilendirme
 1. Sertifikalı veya sertifikasız ilkyardım eğitimlerini verme yetkisi sadece Sağlık Bakanlığından yetki almış İlkyardım Eğitim Merkezlerine aittir.
 2. İlkyardım eğitimini verecek ilkyardım öğretmenlerinin Sağlık Bakanlığından İlkyardım Eğitimcisi Sertifikası alması gerekmektedir.
 3. İlkyardım eğitimini verecek kişiler için Sağlık Bakanlığından Çalışma Belgelerini eğitimi verecek kurum tarafından çıkartılması gerekmektedir.
 4. İlkyardım eğitimcisi sertifikası olup ta çalışma belgesi olmayan kişiler ilkyardım eğitimi veremez
 5. Sağlık Bakanlığından İlkyardım Eğitimcisi Sertifikası ve eğitim verecek kurum tarafından çalışma belgeleri olmayan kişilerin ilkyardım eğitimi vermesi yasal suçtur.
Eğitimin içeriğini görmek için tıklayınız
Son Güncelleme ( Çarşamba, 03 Ekim 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >
 
 
 


(C) 2020
 
IQBIG Live Help Messenger Accept Decline Close