Live Help
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi Yazdır E-posta
 

AMAÇ:

İş Sağlığı ve güvenliğine ilişkin bütün yönetim sistemi standartları, risklerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. İSG yönetim sistemini kurmak ve İSG ile ilgili performanslarını sürekli geliştirmek isteyen kurul üyelerini bilgilendirmek

KATILIMCI:

İSG yönetim sistemini kurmak ve İş Güvenliği performansını iyileştirmek kurula seçilen kurul üyeleri İdeal katılımcı sayısı 15 kişi.

İÇERİK/
KONULAR

1)-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
2)-Görev ve Yetkileri
3)-Çalışma Usulleri
4)-İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ulusal mevzuat
5)-Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
6)-Acil Durumlar Önlemleri
7)-Meslek Hastalıkları
9)-İşyerine Özel Riskler
10)- İşveren veya işveren vekilinin Yükümlülükleri
11)- İşçilerin Yükümlülükleri
13)- İş Kazası istatikleri
14)- Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
15)- Önleme ve koruma politikaları
16 )- İş Kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk

KATILIMCI HEDEFLERİ

Eğitim esnasında katılımcılarla çok yönlü bir bilgi alışverişi ortamı kurulması hedeflenecek, çevre ile ilgili konularda görüş ve deneyim paylaşımı yapılması sağlanacaktır. Konuda geçen olaylar gerçekten alınma olup, sağlık güvenlikle ilgili yeni gelişmelerden ve ilginç uygulamalarla desteklenecektir. Uygulamalarda gerçek durumları gösteren fotoğraflar ve filmler kullanılacaktır.
Firma içi eğitimlerde eğitim öncesi birkaç saatlik bir çalışma yapılarak mevcut iş sağlığı güvenliği performansının dikkate çekici hususları belirlenmekte ve uygulamaların firmanın faaliyetine yönelik olması sağlanmaktadır.

SÜRE:

1 GÜN ( 8 ders saati)

ARAÇ-GEREÇ

Ders notları, Tepegöz/Varko cihazı

 
Eğitim başvuru formunu doldurmak için hemen tıklayın
 
Son Güncelleme ( Salı, 24 Temmuz 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >
 
 
 


(C) 2020
 
IQBIG Live Help Messenger Accept Decline Close