Live Help
 
 
 
İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Analizi Yazdır E-posta
 

AMAÇ:

İş Sağlığı ve güvenliğine ilişkin bütün yönetim sistemi standartları, risklerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. İSG yönetim sistemini kurmak ve İSG ile ilgili performanslarını sürekli geliştirmek isteyen tarafları risk analizi kavramları ve metotlarına ilişkin bilgilendirmek.

KATILIMCI:

İSG yönetim sistemini kurmak ve İş Güvenliği performansını iyileştirmek ve geliştirmek isteyen kuruluşların yönetici ve çalışanları. İdeal katılımcı sayısı 15 kişi. Eğitim sonunda katılımcı sertifikası verilecektir.

İÇERİK/
KONULAR

Yeni İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) yaklaşımı
Tehlike ve Risk Kavramı
Faaliyetlerin sınıflandırılması
Tehlikelerin belirlenmesi
Risk Analizinin Evreleri
Risk Algılama
Risklerin değerlendirilmesi
Riski göze alma düzeyinin belirlenmesi
Kabul edilebilir risk
Kabul edilemez risk
Risk kontrolü
Risk kontrol yöntemleri
Risk kaynaklarının tespiti
Risk haritalarının çıkarılması
Kalıntı risk
İş sağlığı ve güvenliği riskleri
OHSAS 18001 ve risk analizi

KATILIMCI HEDEFLERİ

Eğitim esnasında katılımcılarla çok yönlü bir bilgi alışverişi ortamı kurulması hedeflenecek, çevre ile ilgili konularda görüş ve deneyim paylaşımı yapılması sağlanacaktır. Konuda geçen olaylar gerçekten alınma olup, sağlık güvenlikle ilgili yeni gelişmelerden ve ilginç uygulamalarla desteklenecektir. Uygulamalarda gerçek durumları gösteren fotoğraflar ve filmler kullanılacaktır.
Firma içi eğitimlerde eğitim öncesi birkaç saatlik bir çalışma yapılarak mevcut iş sağlığı güvenliği performansının dikkate çekici hususları belirlenmekte ve uygulamaların firmanın faaliyetine yönelik olması sağlanmaktadır.

SÜRE:

1 GÜN ( 8 ders saati)

ARAÇ-GEREÇ

Ders notları, Tepegöz/Varko cihazı

 
Eğitim başvuru formunu doldurmak için hemen tıklayın
 
Son Güncelleme ( Çarşamba, 03 Ekim 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >
 
 
 


(C) 2020
 
IQBIG Live Help Messenger Accept Decline Close