Live Help
 
 
 
İş Güvenliği Eğitimi Otomotiv Yazdır E-posta
 

AMAÇ:

Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

KATILIMCI:

Firma içinde çalışan bütün personel. İdeal katılımcı sayısı 15-20 kişi

İÇERİK/
KONULAR

1)- Yasal Mevzuat ile ilgili bilgiler

 1. Yasal Zorunluluklar
 2. İşverenin sorumlulukları
 3. Çalışanların sorumlulukları
 4. Eğitim
 5. Sağlık Güvenlik İşçi temsilcisi seçimi
 6. Risk Değerlendirme

2)- Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları

 1. İş kazası tanımı
 2. Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
 3. Güvensiz hareketler ve şartlar
 4. İş Güvenliği tanımı
 5. Meslek Hastalıkları
 6. Temizlik ve Düzen

3)- Güvenlikler

 1. Malzeme Güvenlik Formu
 2. Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması, ve kontrolü
 3. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler
 4. Kaldırma araçlarında güvenlik
 5. Bakım onarım işlerinde ve el aletlerinde güvenlik
 6. Basınçlı kaplar, kazanlar ve kompresörlerde güvenlik
 7. İş Makinalarında güvenlik
 8. Kaynak İşlerinde Güvenlik
 9. Elektrikte güvenlik

4)- Kişisel Koruyucu donanımları

 1. Baret, Gözlük, Yüz siperi, Maske, Emniyet kemeri, Emniyet ayakkabısı
 2. Kişisel koruyucu alet kullanımı

5)- Uyarı ikazları ve işaretler
6)- Yanma olayı ve yangın
7)- İş kazası raporu

 1. Kayıt tutmanın önemi

- Kaza Bildirimi
8)- Kaza istatistikleri
9)- İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

 1. Auditler
 2. Risk değerlendirme

-İş yeri risk haritasının çıkarılması
- İş Güveliği risk analizleri faaliyetleri

KATILIMCI HEDEFLERİ

Bu semineri başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 1. İş Güvenliği ile ilgili genel bilgi edinir.
 2. Çalışma alanlarında kendisi ile ilgili sorumlulukları öğrenir.
 3. Güvenli çalışma becerisi kazanır.
 4. Önleme metotlarının sağlayacağı faydaları öğrenir.
 5. İş Güvenliği faaliyetlerinde aktif katılması gerektiğini öğrenir.

SÜRE:

1 GÜN (8 Ders Saati)

ARAÇ-GEREÇ

Ders notları, Tepegöz/Varko cihazı

 
Eğitim başvuru formunu doldurmak için hemen tıklayın
 
Son Güncelleme ( Salı, 24 Temmuz 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >
 
 
 


(C) 2020
 
IQBIG Live Help Messenger Accept Decline Close