Live Help
 
 
 
Eğitimler Yazdır E-posta
İş Kanunu’nun 77. maddesine göre; İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir’

‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ madde 4’e göre de;’ İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Aynı yönetmeliğin 8.maddesine göre bu eğitimin amacı; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak olarak belirtilmiştir

0001 01) - İş Sağlığı-Güvenliği Temel
0001 02) - İş Sağlığı-Güvenliği Temel + İleri
0001 03) - İş Sağlığı-Güvenliği Kurul Eğitimi
0001 04) - İş Sağlığı-Güvenliği ve Risk Analizi
0001 05) - İş kazası ve Meslek Hastalıklarından Korunma
0001 06) - İş Sağlığı-Güvenliği İnşaat
0001 07) - İş Sağlığı-Güvenliği Otomotiv
0001 08) - Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
Son Güncelleme ( Cumartesi, 12 Şubat 2011 )
 
Sonraki >
 
 
 


(C) 2020
 
IQBIG Live Help Messenger Accept Decline Close